Do gry w odmianę 8-bil używa się piętnastu bil numerowanych i bili białej. Zagrania muszą być deklarowane. Wygrywa zawodnik (lub zespół), który prawidłowo wbije bilę 8 (bilę nr 8 - patrz 8.8 Definicje); może to uczynić dopiero, kiedy na stole nie ma już bil z należącej do zawodnika grupy (1-7 lub 9-15).
3.1 Rozgrywka o rozbicie
  Zawodnik, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona pierwsze zagranie - uderzenie rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie).
Następnie standardowo stosuje się rozbicie naprzemienne; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora (patrz Regulacje 1, 2 & 15).
3.2 Ustawianie bil do rozbicia
  Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle jak to możliwe, w formie trójkąta; na punkcie głównym stołu ma się znaleźć bila stanowiąca wierzchołek trójkąta, bila8 w jego środku. W dolnych wierzchołkach trójkąta powinny znajdować się bile z różnych grup. Pozostałe bile muszą być ustawiane losowo, z wyłączeniem jakiegokolwiek świadomego ich umieszczania w wybranym, konkretnym miejscu trójkąta (patrz Regulacje, 4. Ustawianie bil do rozbicia / „nabijanie" stołu).
3.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające
  Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe muszą być spełnione następujące wymogi:
(a). bila biała musi być zagrywana z pola bazy,
(b). nie wymagane jest nominowanie bili, nie ma znaczenia, która bila zostanie uderzona jako pierwsza,
(c). jeśli zostanie wbita jakakolwiek bila, zagrywający kontynuuje grę, stół jest wtedy „otwarty" (patrz 3.4 Stół "otwarty" / Wybór grupy bil),
(d). jeśli żadna bila nie zostanie wbita, przynajmniej cztery bile numerowane muszą dotknąć bandy lub band; w przeciwnym wypadku jest to błąd nieprawidłowego rozbicia, a przeciwnikowi przysługuje prawo:
1/ zaakceptowania pozycji bil na stole i zagrywania,
2/ powtórnego ustawienia bil do rozbicia i wykonania uderzenia rozbijającego,
3/ powtórnego ustawienia bil do rozbicia i nakazania powtórnego wykonania uderzenia rozbijającego,
(e). wbicie bili8 w trakcie poprawnie wykonanego uderzenia rozbijającego nie jest faulem. Jeśli się to zdarzy zawodnik rozbijający ma do wyboru:
1/ repozycjonować bilę8 i kontynuować grę akceptując pozycję bil na stole,
2/ powtórnie ustawić bile do rozbicia i wykonać uderzenie rozbijające,
(f). jeśli zawodnik rozbijający wbije bilę8 i bilę białą (patrz 8.6 Bila biała w łuzie) jest to błąd rozbicia. Przeciwnik ma do wyboru:
1/ repozycjonować bilę8 i kontynuować grę z pozycji „biała z ręki" z pola bazy, akceptując pozycję bil na stole,
2/ powtórnie ustawić bile do rozbicia i wykonać uderzenie rozbijające,
(g). jeśli jakakolwiek bila obiektowa zostanie wybita poza stół w trakcie uderzenia rozbijającego (nie wraca ona do gry, za wyjątkiem bili8, która jest repozycjonowana) jest to faul. Zawodnik przejmujący prawo zagrywania (zwany dalej „zawodnikiem wchodzącym") ma do wyboru:
1/ zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać,
2/ zagrywać z pozycji „biała z ręki" z pola bazy akceptując pozycję bil na stole,
(h). jeśli w trakcie uderzenia rozbijającego popełniony zostanie faul nie ujęty w powyższym zestawieniu, zawodnik wchodzący ma do wyboru:
1/ zaakceptować pozycję bil na stole i zagrywać,
2/ zagrywać z pozycji „biała z ręki" z pola bazy akceptując pozycję bil na stole.
3.4 Stół "otwarty" / Wybór grupy bil
  Zanim zostanie dokonane przyporządkowanie grupy bil do zagrywania, stół jest "otwarty". Zagrywający musi zadeklarować bilę i łuzę. Jeśli zadeklarowana bila nie zostanie prawidłowo wbita, stół pozostaje otwarty i prawo zagrywania przechodzi na przeciwnika. W momencie, kiedy zadeklarowana bila zostanie prawidłowo wbita, bile z tej grupy zostają przyporządkowane zagrywającemu, zaś bile z grupy przeciwnej - jego przeciwnikowi.
Kiedy stół jest „otwarty" można jako pierwszą zagrywać dowolną bilę obiektową, za wyjątkiem bili8; zagranie bili8 jako pierwszej jest zawsze (za wyjątkiem uderzenia rozbijającego) faulem.
3.5 Kontynuacja gry / prawo zagrywania
  Zagrywającemu przysługuje prawo wykonywania kolejnych zagrań dopóki prawidłowo wbija on bile lub do momentu wygrania partii poprzez prawidłowe wbicie bili8.
3.6 Zagrania "deklarowane" (nominowane)
  Każde zagranie, za wyjątkiem uderzenia rozbijającego, musi być zadeklarowane zgodnie z 1.6 Zagrania "deklarowane" (nominowane). Bila8 może być zadeklarowana tylko wtedy, kiedy na stole nie ma już bil z należącej do zawodnika grupy. Zagrywający może zadeklarować zagranie „bezpieczne", po którym prawo (obowiązek) zagrywania przechodzi na przeciwnika; bile wbite w trakcie zagrania „bezpiecznego" pozostają w łuzach (patrz 8.17 Zagranie "bezpieczne).
3.7 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"
  Jeśli bila8 zostanie, w trakcie uderzenia rozbijającego, wbita do łuzy lub wybita poza stół, będzie ona repozycjonowana lub bile zostaną ustawione powtórnie do rozbicia (patrz 3.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające i 1.4 "Repozycjonowanie" bil). W żadnej innej sytuacji bile nie będą repozycjonowane.
3.8 Przegranie partii
  Zagrywający natychmiastowo przegrywa partię, jeśli:
(a). popełni faul wbijając bilę8,
(b). wbije bilę8 jeśli na stole znajdują się jeszcze bile z przyporządkowanej mu grupy,
(c). wbije bilę8 do łuzy innej niż zadeklarowana w danym zagraniu,
(d). wybije bilę8 poza stół.
Powyższe sytuacje nie dotyczą uderzenia rozbijającego (patrz 3.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające).
3.9 Faul i zagranie po popełnieniu faulu - „biała z ręki"
  Jeśli zagrywający popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki", gracz wchodzący może ją umieścić w dowolnym punkcie na stole (patrz 1.5 Bila biała „z ręki").
  Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie 8-bil:
6.1 BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM
6.2 NIEWŁAŚCIWA BILA UDERZONA JAKO PIERWSZA - Bila biała musi, w każdym zagraniu, uderzyć jako pierwszą bilę z przyporządkowanej zagrywającemu grupy, za wyjątkiem sytuacji gdy stół jest „otwarty" (patrz 3.4 Stół "otwarty"/Wybór grupy bil).
6.3 BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ
6.4 STOPA NA PODŁOŻU
6.5 BILA WYBITA POZA STÓŁ
6.6 DOTKNIĘTA BILA
6.7 „PODWÓJNY" KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE"
6.8 ZAGRANIE „PCHNIĘTE"
6.9 BILE W RUCHU
6.10 NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ
6.11 NIEPRAWIDŁOWE ZAGRANIE Z POLA BAZY
6.12 KIJ POŁOŻONY NA STOLE
6.13 ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ
6.15 POWOLNA GRA
3.10 Przewinienia szczególne
  Zagrania wyszczególnione w punkcie 3.8 Przegranie partii są traktowane jako faul z konsekwencją natychmiastowego przegrania rozgrywanej aktualnie partii.
Wszelkie sytuacje mogące podlegać zakresowi Przepisu 6.16 Niesportowe zachowanie oceniane będą przez Sędziego na podstawie jego aktualnej wiedzy lub zebranych informacji; nałożona kara zależna będzie wyłącznie od indywidualnej oceny sytuacji przez Sędziego.
3.11 Partia nierozstrzygnięta
  Jeśli partia zostanie orzeczona jako nierozstrzygnięta, kolejne uderzenie rozbijające wykona zawodnik, który rozbijał nierozstrzygniętą partię (patrz 1.12 Partia nierozstrzygnięta).
Bilardzik.pl © 2018 Wszystkie prawa zastrzeżone

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych wplikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystaniaze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowana do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (sessioncookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookie sprzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramachSerwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacje interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z któregopochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje omożliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl.