Aktualizacja profilu zawodnika

Aby zaktualizować profil, należy uzupełnić lub podmienić treść w polach, które chcemy zaktualizować. Pola nie zmienione nie zostaną zaktualizowane.