już wkrótce

§ 1 - Postanowienia ogólne

  1. Korzystanie z usług proponowanych przez serwis Bilardzik.pl jest bezpłatne. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa, a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem serwisu Bilardzik.pl.
  2. Zakres usług świadczonych w ramach konta: dodawanie, edycja, usuwanie ogłoszeń, dodawanie, edycja, usuwanie artykułów w określonych przez Administratora kategoriach
  1. Dodawane ogłoszenia muszą być związane ze sportem bilardowym - ogłoszenia mające charakter komercyjny lub naruszające ogólne zasady etyczne będą przez administratora natychmiast usuwane !!!
  2. Ogłoszenia są moderowane.
  3. Ogłoszenia użytkownika niezarejestrowanego są moderowane - użytkownik otrzymuje na maila link powiadamiający o przyjęciu, o opublikowaniu, a także o zbliżającym się terminie wygaśnięcia ogłoszenia (3 dni przed końcem).
  4. Użytkownik zarejestrowany może dodawać, edytować i usuwać swoje ogłoszenia automatycznie przez swoje konto.