Odmiana 10bil

   

  Odmiana 10-bil jest grą deklarowaną. Do gry w odmianę 10-bil używa się dziesięciu (10) bil numerowanych od 1 do 10 i bili białej. Bile muszą być zagrywane wg numerów we wzrastającej kolejności (tj. należy uderzyć bilą białą w znajdującą się aktualnie na stole bilę obiektową z najniższym numerem). Jeśli w trakcie poprawnie wykonanego uderzenia rozbijającego wbita zostanie bila10 (bila nr 10 - patrz 8.8 Definicje), musi ona zostać repozycjonowana (zgodnie z Przepisami Ogólnymi), po czym zawodnik kontynuuje swoje podejście. W jednym uderzeniu może być zadeklarowana tylko jedna bila (patrz również 7.5 Zagrania deklarowane, zagrania „bezpieczne").

7.1 Rozgrywka o rozbicie
  Gracz, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym kto może wykonać pierwsze uderzenie - uderzenie rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie).
Następnie, standardowo stosuje się rozbicie naprzemienne; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora (patrz Regulacje 1, 2 & 15).

7.2 Ustawianie bil do rozbicia
  Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle, jak to możliwe, w formie trójkąta; bila1 na punkcie głównym stołu jako wierzchołek trójkąta, bila10 w jego środku. Pozostałe bile muszą być ustawiane losowo, z wyłączeniem jakiegokolwiek świadomego ich umieszczania w wybranym, konkretnym miejscu trójkąta (patrz Regulacje, 4. Ustawianie bil do rozbicia / „nabijanie" stołu).

7.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające
  Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe, muszą zostać spełnione następujące wymogi:
bila biała musi być zagrywana z pola bazy i,
jeśli żadna bila nie zostanie wbita, przynajmniej cztery bile numerowane muszą dotknąć bandy lub band.
Niespełnienie powyższych wymogów jest traktowane jako faul (patrz również Regulacje 17. Wymogi dodatkowe uderzenia rozbijającego).

7.4 Drugie zagranie w partii - „push-out"
  Jeśli w trakcie uderzenia rozbijającego nie został popełniony faul, w kolejnym uderzeniu można wykonać zagranie „push-out". Zawodnik zagrywający musi wyraźnie poinformować o zamiarze wykonania takiego zagrania Sędziego lub pod jego nieobecność - przeciwnika. Jedynym do spełnienia wymogiem w zagraniu „push-out" jest uderzenie kapką kija w bilę białą tak, aby spowodować jej przemieszczenie. Wymogi przepisów 6.2 Niewłaściwa bila uderzona jako pierwsza i 6.3 Brak kontaktu bili z bandą są dla tego zagrania zawieszone. Jakakolwiek bila numerowana wbita do łuzy pozostaje tam, za wyjątkiem bili10, która jest „repozycjonowana" zgodnie z Przepisami Ogólnymi; wbicie bili numerowanej nie jest błędem. Jeśli nie został popełniony faul, przeciwnik decyduje, kto będzie zagrywał jako następny.

7.5 Zagrania deklarowane, zagrania „bezpieczne"
  Za wyjątkiem uderzenia rozbijającego, każde zagranie musi być zadeklarowane zgodnie z 1.6 Zagrania "deklarowane" (nominowane). Jeśli w efekcie skądinąd prawidłowego zagrania nominowana bila wpadnie do innej niż zadeklarowana łuzy lub jeśli wbita zostanie inna bila obiektowa - pozostają one w łuzie (za wyjątkiem bili10, która jest „repozycjonowana" zgodnie z Przepisami Ogólnymi); podejście uznaje się za zakończone a zawodnik przejmujący prawo zagrywania może: (a). podjąć grę w sytuacji jaką zastał na stole lub (b). nakazać kontynuowanie gry (w sytuacji jaka jest na stole) przeciwnikowi.
Zagrywający może (w każdym zagraniu oprócz uderzenia rozbijającego) zadeklarować zagranie „bezpieczne" aby zakończyć tym swoje podejście, nadal jednak musi w tym zagraniu uderzyć jako pierwszą, znajdującą się aktualnie na stole bilę obiektową z najniższym numerem (patrz również 8.17 Zagranie "bezpieczne). Jednakże, jeśli w efekcie tego właśnie zagrania „bezpiecznego" aktualnie zagrywana bila obiektowa zostanie wbita, zawodnik przejmujący prawo zagrywania może: (a). podjąć grę w sytuacji jaką zastał na stole lub (b). nakazać kontynuowanie gry (w sytuacji jaka jest na stole) przeciwnikowi.
Bile wbite w trakcie zagrania „bezpiecznego" pozostają w łuzach, za wyjątkiem bili10, która jest repozycjonowana zgodnie z Przepisami Ogólnymi.

7.6 Kontynuacja gry
  Jeśli zagrywający umieści zadeklarowaną bilę w łuzie wykonując prawidłowe, deklarowane uderzenie (za wyjątkiem zagrania „push-out", patrz 2.4 Drugie zagranie w partii), jakiekolwiek dodatkowo wbite w tym uderzeniu bile pozostają w łuzach (za wyjątkiem bili10, która jest „repozycjonowana" (patrz 1.4 i 9.7 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"), a gracz kontynuuje swoje podejście. Jeśli (za wyjątkiem zagrania „push-out", patrz 2.4 Drugie zagranie w partii) zagrywający umieści w łuzie bilę10 wykonując prawidłowe, zadeklarowane uderzenie - wygrywa partię. Jeśli zagrywający nie wbije zadeklarowanej bili (lub popełni faul) prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika; w przypadku kiedy nie popełniony został faul, zawodnik wchodzący musi zagrywać bile z pozycji w jakiej zastał je na stole.

7.7 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"
  Jeśli bila10 zostanie wbita (a). niezadeklarowana, (b). do innej niż zadeklarowana łuzy, (c). w trakcie uderzenia rozbijającego lub zagrania „push-out", (d). w zagraniu, w którym popełniony został faul lub (e). zostanie wybita poza stół - musi być ona repozycjonowana (patrz 1.4 i 9.7 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"). Żadna inna bila numerowana nie wraca na stół w trakcie gry.

7.8 Faul i zagranie po popełnieniu faulu - „biała z ręki"
  Jeśli zagrywający popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki", zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie na stole (patrz 1.5 Bila biała „z ręki").
Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie 10-bil
6.1 BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM
6.2 NIEWŁAŚCIWA BILA UDERZONA JAKO PIERWSZA - bila biała musi, w każdym zagraniu, uderzyć jako pierwszą znajdującą się aktualnie na stole bilę numerowaną o najniższym numerze.
6.3 BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ
6.4 STOPA NA PODŁOŻU
6.5 BILA WYBITA POZA STÓŁ - bila10 jest jedyną wybitą poza stół bilą, która będzie repozycjonowana
6.6 DOTKNIĘTA BILA
6.7 „PODWÓJNY" KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE"
6.8 ZAGRANIE „PCHNIĘTE"
6.9 BILE W RUCHU
6.10 NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ
6.12 KIJ POŁOŻONY NA STOLE
6.13 ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ
6.14 TRZY KOLEJNE FAULE - (dodatkowo obowiązuje specyfikacja 2.8 Przewinienia szczególne)
6.15 POWOLNA GRA

7.9 Przewinienia szczególne
  Konsekwencją popełnienia trzech kolejnych fauli (patrz 6.14 Trzy kolejne faule) jest natychmiastowe przegranie aktualnie rozgrywanej partii.
Wszelkie sytuacje mogące podlegać zakresowi Przepisu 6.16 Niesportowe zachowanie oceniane będą przez Sędziego na podstawie jego aktualnej wiedzy lub zebranych informacji; nałożona kara zależna będzie wyłącznie od indywidualnej oceny sytuacji przez Sędziego.

7.10 Partia nierozstrzygnięta
  Jeśli partia zostanie orzeczona jako nierozstrzygnięta, kolejne uderzenie rozbijające wykona zawodnik, który rozbijał nierozstrzygniętą partię (patrz 1.12 Partia nierozstrzygnięta).

Bilardzik.pl

Serwis sportowy promujący sport bilardowy - tutaj znajdziesz mnóstwo informacji o działalności klubów bilardowych, rankingi bilardowe, profile zawodników, a także profesjonalny kalendarz i wyszukiwarkę turniejów bilardowych.

facebook