Odmiana 9bil

 

  Do gry w odmianę 9-bil używa się dziewięciu bil numerowanych od 1 do 9 i bili białej. Bile muszą być zagrywane wg numerów we wzrastającej kolejności (tj. należy uderzyć bilą białą w znajdującą się aktualnie na stole bilę obiektową z najniższym numerem).
  Gracz, który prawidłowo wbije bilę 9 (bilę nr 9 - patrz 8.8 Definicje), wygrywa partię.

2.1 Rozgrywka o rozbicie
  Zawodnik, który wygrywa rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona pierwsze zagranie - uderzenie rozbijające (patrz 1.2 Rozgrywka o rozbicie).
Następnie, standardowo stosuje się rozbicie naprzemienne; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Turnieju na wniosek Organizatora (patrz Regulacje 1, 2 & 15).

2.2 Ustawianie bil do rozbicia
  Bile do rozbicia powinny być ustawione tak ściśle, jak to możliwe, w formie rombu; bila1 na punkcie głównym stołu jako wierzchołek rombu, bila9 w jego środku. Pozostałe bile muszą być ustawiane losowo, z wyłączeniem jakiegokolwiek świadomego ich umieszczania w wybranym, konkretnym miejscu rombu (patrz Regulacje, 4. Ustawianie bil do rozbicia / „nabijanie" stołu).

2.3 Prawidłowe uderzenie rozbijające
  Aby uderzenie rozbijające mogło być uznane za prawidłowe muszą być spełnione następujące wymogi:
bila biała musi być zagrywana z pola bazy,
jeśli żadna bila nie zostanie wbita, przynajmniej cztery bile numerowane muszą dotknąć bandy lub band.
Niespełnienie powyższych wymogów jest traktowane jako faul (patrz również Regulacje 17. Wymogi dodatkowe uderzenia rozbijającego).

2.4 Drugie zagranie w partii - „push-out"
  Jeśli w trakcie uderzenia rozbijającego nie został popełniony faul, w kolejnym uderzeniu można wykonać zagranie „push-out". Zawodnik zagrywający musi wyraźnie poinformować o zamiarze wykonania takiego zagrania Sędziego lub pod jego nieobecność - przeciwnika. Jedynym do spełnienia wymogiem w zagraniu „push-out" jest uderzenie kapką kija w bilę białą tak, aby spowodować jej przemieszczenie. Wymogi przepisów 6.2 Niewłaściwa bila uderzona jako pierwsza i 6.3 Brak kontaktu bili z bandą są dla tego zagrania zawieszone. Jakakolwiek bila numerowana wbita do łuzy pozostaje tam, za wyjątkiem bili9, która jest „repozycjonowana", zgodnie z Przepisami Ogólnymi; wbicie bili numerowanej nie jest błędem. Jeśli nie został popełniony faul, przeciwnik decyduje, kto będzie zagrywał jako następny.

2.5 Kontynuacja gry
  Jeśli zagrywający, wykonując prawidłowe uderzenie, umieści jakąkolwiek bilę obiektową w łuzie, kontynuuje on swoje podejście (za wyjątkiem zagrania „push-out", patrz 2.4 Drugie zagranie w partii). Jeśli, wykonując prawidłowe uderzenie, wbije bilę9, wygrywa partię (za wyjątkiem zagrania „push-out", patrz 2.4 Drugie zagranie w partii). Jeśli zagrywający nie wbije żadnej bili obiektowej (lub popełni faul), prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika; w przypadku kiedy nie popełniony został faul, zawodnik wchodzący musi zagrywać bile z położenia w jakim zastał je na stole.

2.6 Bila wracająca na stół - „repozycjonowanie"
  Jeśli bila9 zostanie: (a). wbita z faulem, (b). wbita w trakcie zagrania „push-out", lub (c). wybita poza stół - jest ona „repozycjonowana" zgodnie z przepisami ogólnymi (patrz 1.4 "Repozycjonowanie" bil). Żadna inna bila numerowana nie będzie repozycjonowana.

2.7 Faul i zagranie po popełnieniu faulu - „biała z ręki"
  Jeśli zagrywający popełni faul, prawo wykonania kolejnego zagrania przechodzi na przeciwnika. Bila biała jest wtedy „z ręki", gracz wchodzący może ją umieścić w dowolnym punkcie na stole (patrz 1.5 Bila biała „z ręki").
  Poniższa lista precyzuje kryteria zagrań interpretowanych jako faul w odmianie 9-bil:
6.1 BILA BIAŁA W ŁUZIE LUB POZA STOŁEM
6.2 NIEWŁAŚCIWA BILA UDERZONA JAKO PIERWSZA - Bila biała musi, w każdym zagraniu, uderzyć jako pierwszą znajdującą się aktualnie na stole bilę numerowaną o najniższym numerze.
6.3 BRAK KONTAKTU BILI Z BANDĄ
6.4 STOPA NA PODŁOŻU
6.5 BILA WYBITA POZA STÓŁ - bila 9 jest jedyną wybitą poza stół bilą, która będzie repozycjonowana
6.6 DOTKNIĘTA BILA
6.7 „PODWÓJNY" KONTAKT / „BILE ZAMROŻONE"
6.8 ZAGRANIE „PCHNIĘTE"
6.9 BILE W RUCHU
6.10 NIEPRAWIDŁOWE POZYCJONOWANIE BILI BIAŁEJ
6.12 KIJ POŁOŻONY NA STOLE
6.13 ZAGRANIE POZA KOLEJNOŚCIĄ
6.14 TRZY KOLEJNE FAULE - (dodatkowo obowiązuje specyfikacja 2.8 Przewinienia szczególne)
6.15 POWOLNA GRA

2.8 Przewinienia szczególne
  Konsekwencją popełnienia trzech kolejnych fauli (patrz 6.14 Trzy kolejne faule) jest natychmiastowe przegranie aktualnie rozgrywanej partii.
Wszelkie sytuacje mogące podlegać zakresowi Przepisu 6.16 Niesportowe zachowanie oceniane będą przez Sędziego na podstawie jego aktualnej wiedzy lub zebranych informacji; nałożona kara zależna będzie wyłącznie od indywidualnej oceny sytuacji przez Sędziego.

2.9 Partia nierozstrzygnięta
  Jeśli partia zostanie orzeczona jako nierozstrzygnięta, kolejne uderzenie rozbijające wykona zawodnik, który rozbijał nierozstrzygniętą partię (patrz 1.12 Partia nierozstrzygnięta).

Bilardzik.pl

Serwis sportowy promujący sport bilardowy - tutaj znajdziesz mnóstwo informacji o działalności klubów bilardowych, rankingi bilardowe, profile zawodników, a także profesjonalny kalendarz i wyszukiwarkę turniejów bilardowych.

facebook